slider medgolod

Istraživanje mineralnih sirovina sa fokusom na plemenite metale

slider medgold

Generisanje projekata u ranoj i srednjoj fazi geoloških istraživanja

slider medgold

Strateška partnerstva sa vodećim svetskim kompanijama u sektoru rudarstva

Medgold aktivnosti u Srbiji

Naš cilj je da postanemo vodeći istraživači zlata u Srbiji putem generisanja istraživačkih projekata u početnim i ranim fazama. Medgold trenutno ima pet odobrenih istražnih prava od kojih svako pokriva približno 100 kvadratnih kilometara i u čijem se obuhvatu nalazi potencijalno bogat pojas mineralizacije srebra sa zlatom oligo-miocenske starosti, koji pokriva centralne i južne delove Srbije. Po našem uverenju ovaj pojas nije dovoljno istražen iako je geološki veoma dobro kartiran. Istražna prava Donje Tlamino i Surlica Dukat se nalaze u neposrednoj blizini granica sa Bugarskom i Severnom Makedonijom i deo su strateškog partnerstva sa Fortuna Silver Mines. Medgold namerava da proširi svoje aktivnosti i na druge delove Srbije.

Tlamino projekat

Tlamino

Tlamino projekat se sastoji od istražnih prava Donje Tlamino i Surlica Dukat i obuhvata oblast od 192 kvadratna kilometra.

Detaljnije o projektu
ljubata projekat

Ljubata

Ljubata projekat se sastoji od 3 istražna prava.

Detaljnije o projektu

Galerija

O nama

O nama

Medgold Istraživanja d.o.o (u daljem tekstu: Medgold) je ćerka firma kanadske kompanije “Medgold Resources” koja se kotira na berzi akcija u Torontu (TSX-V:MED.V) i bavi se istraživanjem zlata i srebra u nedovoljno istraženom području Južne Srbije. U fokusu našeg istraživanja je pojas mineralizacije koji se nalazi u okviru metalogenetskog pojasa Tetisa koji se smatra jednim od najbogatijih na svetu.

Medgold je deo Gold grupacije sa sedištem u Vankuveru, Kanada a u čijem sastavu se nalaze Fortuna Silver Mines, Radius Gold, Volcanic Gold Mines, Focus Ventures i Rackla Metals. U našem Upravnom odboru direktora i menadžmentu kompanije se nalaze pojedinci koji imaju uspešan bilans vođenja i finansiranja istraživačkih kompanija koje se kotiraju na berzama širom sveta.

Pitanja

Najčešča pitanja o radu i istraživanjima Medgold

Na osnovu Rešenja resornog Ministarstva rudarstva i energetike Medgold ima pravo da se bavi geološkim istraživanjem Ag,Au,Pb-Zn,Cu i ostale prateće mineralizacije na teritoriji koja se nalazi u obuhvatu Opština Bosilegrad, Vranje i Trgovište. Sastavni deo projekta, koji je bio predmet revizije i odobrenja od strane Ministarstva rudarstva i energetike a na osnovu kog je dobijeno Rešenje, čine i uslovi zaštite, dobijeni od Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Mi smo veoma zahvalni na podršci Ministarstva rudarstva i energetike koje iskazuje za projekte geoloških istraživanja u pojasu jugoistočne Srbije, koji po našem mišljenju nije dovoljno istražen. Istraživanje kojim se Medgold bavi je u potpunosti usklađeno sa dugoročnim planom Vlade Republike Srbije a to je da rudarstvo doprinosi 5% BND. Opština Bosilegrad je naš domaćin i direktno podržava razvoj projekata koji kreiraju mogućnosti za stvaranje novih radnih mesta u lokalnoj zajednici. Tokom 2018.godine mi smo investirali ukupno 187 miliona dinara. Od investirane sume približno 19 miliona dinara je utrošeno u samoj Opštini Bosilegrad što je za posledicu imalo kreiranje 30 sezonskih radnih mesta i jedno stalno. U 2019.godini je planirano da se investira 43 miliona dinara u program istražnog bušenja. Samim tim, deo tog novca će ostati u Opštini Bosilegrad kroz poreze, doprinose, primanja i plaćanje usluga i dobara.

Istražno parvo na osnovu kojih se izvode istražni radovi se odnosi na sledeće metode:

• Geološka i geohemijska prospekcija obuhvatiće detaljno geološko kartiranje, izradu i reambulaciju geoloških karata i planova, uzorkovanje i analizu potočnih (strim) sedimenata, uzorkovanje i analizu uzoraka stena i tla za potrebe litogeohemijske i metalometrijske metode prospekcije. Prikupljanje informacija o geofizičkim karakteristikama tla će se izvoditi različitim metodoma i neki od njih će uključivati polaganje kablova na površini i unutar zemlje kako bi se dobila potrebna očitavanja.

• Rudarski radovi (raskopi) će se izvoditi u drugoj i trećoj fazi realizacije Projekta. Dubina raskopa neće prelaziti 1,5 m, širina 0,8 do 1 m, dužina do 20 m.

• Istražno bušenje je planirano u okviru faze Istraživanja kada ćemo tačno utvrditi odakle je potrebno uzeti uzorak za analizu. Mašine uz pomoć koji se izvodi istražno bušenje uzimaju uzorak jezgra sa dubine do 300m, koji se koristi da naši geolozi urade adekvatnu analizu kako bi bolje razumeli karakteristike mineralizacije na istražnom području.

Tokom istražnog bušenja dolazi do neznatnog uticaja na prirodu i to u sledećem obimu. Potrebno je pripremiti,raščistiti i poravnati teren na kome će se postaviti bušačka garnitura u razmeri 10x15m kako bi se uz mašine postavila prateća oprema i bazeni u kojima se odlaže i iz kojih cirkuliše voda koja se koristi tokom bušenja. U nekim slučajevima potrebno je i napraviti nove ili unaprediti postojeće pristupne puteve kako bi bio omogućen pristup bušačkim platformama. U takvim situacijama sarađujemo sa Javnim Preduzećem „Građevinsko zemljište i putevi opštine Bosilegrad “ koje anagažujemo kako bi nam pomogla da pristupimo lokacijama gde želimo da se izvedemo istražno bušenje a sve sa ciljem uzimanja jezgra (uzorka) iz dubine bušotine radi daljeg ispitivanja na površini. Tokom izvođenja istražnog bušenja naši ugovarači koriste vodu i male količine prethodno odobrenih tj. dozvoljenih biorazgradivih aditiva kako bi se olakšalo sečenje stene. Tokom bušenja voda se putem recirkulacije ponovo vraća u bušotinu i ne dolazi do naknadnog ispuštanja. Nakon toga u bazenima sa vodom putem taloženja dolazi do razdvajanja čvrste mase koja se nakon toga ili vraća u bušotinu ili se koristi prilikom cementiranja i zatvaranja bušotine.

about image

Kontakt

Za bilo koja pitanja, molimo Vas da nam se obratite

 • +381 11 41 444 22
 • +381 64 81 229 98
 • office.serbia@medgoldresources.com
 • Medgold Istraživanja d.o.o.
  Milentija Popovića 5v/5
  11070 Novi Beograd
  Beograd
  Srbija

Pošaljite upit

Odgovorićemo Vam u najkrećem roku.

Hvala
Imate grešku prilikom slanja emaila. Molim Vas pokušajte opet